IMG_0057_edited
IMG_0057_edited
IMG_0052_edited
IMG_0049_edited
IMG_0049_edited
IMG_0051_edited
IMG_0048_edited
IMG_0048_edited
IMG_0054_edited
IMG_0053_edited
IMG_0053_edited
IMG_0054_edited
IMG_0054_edited
IMG_0055_edited
IMG_0055_edited
IMG_0053_edited
IMG_0056_edited
IMG_0056_edited
IMG_0050

היין שלנו מיוצר מהכרם המשפחתי למרגלות הישוב כרמי יוסף.

תהליך הייצור היין מתבצע בקפידה ובאהבה גדולה, משלב נטיעת הגפנים דרך הטיפול המסור ואז בקבוק היינות במרתפי היקב.

 מגיעים לכל הארץ!

שני קליקים פשוטים והיין שלנו בדרך אליכם.

ובקניה של שישה בקבוקים ומעלה, המשלוח עלינו:)