IMG_0057_edited
IMG_0057_edited
IMG_0052_edited
IMG_0049_edited
IMG_0049_edited
IMG_0051_edited
IMG_0048_edited
IMG_0048_edited
IMG_0054_edited
IMG_0053_edited
IMG_0053_edited
IMG_0054_edited
IMG_0054_edited
IMG_0055_edited
IMG_0055_edited
IMG_0053_edited
IMG_0056_edited
IMG_0056_edited
IMG_0050

היין שלנו מיוצר מענבי הכרם המשפחתי למרגלות הישוב כרמי יוסף.

תהליך הייצור היין מתבצע בקפידה ובאהבה גדולה, משלב נטיעת הגפנים דרך הטיפול המסור ואז בקבוק היינות במרתפי היקב.