WhatsApp Image 2022-02-17 at 08.31.31.jpeg

מארזי שי

6II_2939.jpg

אורזים בשבילכם

מתנות לחגים, לחברות וארגונים, לעובדים, לקולגות ולקרובים ביותר.

מגוון יינות איכות ומוצרי משק באריזות מושלמות לכל אירוע.
אנו מאפשרים להתאים ולמתג לפי כמויות ותקציב.

המוצרים שלנו